Vanaf 18.30 uur klinkt doorheen gans het centrum muziek via luidsprekers, ingezongen door plaatselijke koren. Tussendoor wordt er gebeden. Bij de Belgische kerk kan men kaarsjes met Lourdeskapje kopen waarmee het werk van de Vrienden van Lourdes wordt gesteund. De kapjes zijn afkomstig uit Lourdes.

Bruidjes

Als de duisternis invalt en de mis gedaan is, trekt de processie door de straten van het dorp. Winkels hebben de etalages onverlicht, de straatverlichting brandt niet, het centrum wordt verlicht door de kaarsjes van de pelgrims en belangstellenden die langs de kant van de weg staan. In de processie wordt het schrijn met Maria meegedragen, omringd door bruidjes die bloemen strooien. Iedereen die dat wil mag zich bij de processie aansluiten. 

Route

De route begint bij de Sint Remigiuskerk, dan naar de Kerkstraat, Stationsstraat, Nieuwstraat, Singel, Molenstraat, Uitbreidingsstraat, Hertog Hendrik I plein, Pastoor Van Herdegomstraat, Kerkstraat, Desiree Geeraertsstraat, Singel, en het eindpunt is aan de noordzijde van de Sint Remigiuskerk. Daar wordt gezamenlijk nog het Salve Regina gezongen ter afsluiting. Er zijn geen kosten verbonden aan de Kaarskensprocessie, bezoekers wordt alleen verzocht zich rustig en respectvol te gedragen.