Het doel van deze Kraainemse burgerbeweging was en blijft om voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober a.s. de goede
verstandhouding van alle verschillende taalgemeenschappen in hun dorp te ondersteunen.

De initiatiefnemers van Kraainem-Unie zijn er van overtuigd dat er een einde moet komen aan de eeuwige gemeenschapsruzies, en dat wij ons allen moeten inzetten voor een
oplossing van die problemen die juist geen onderscheid maken
tussen taalgemeenschappen.

Zij denken hierbij aan financieel beleid, de steeds terugkerende overstromingen in laag Kraainem, de planning van openbare werken, een milieubeleid dat die naam waardig is, een oplossing voor de geluidsoverlast,..

De lijsttrekker van Kraainem-Unie is Bertrand Waucquez, gevolgd door Marie-France Constant en Carel Edwards, drie stichters van Kraainem-Unie, die van huis uit zowel het Nederlands als het Frans beheersen.