Al van bij de start van het project ‘Vrijdagmarkt’ stelde de Groen-fractie zich serieuze vragen bij de geplande ontwikkeling. Eén van de grootste bezwaren ging over het cultuurhistorisch perspectief. Expliciet werd toen verwezen naar het belangrijk bouwkundig erfgoed. Zo staan in het betrokken bouwblok niet minder dan 48 vermeldingen in de Vlaamse inventaris bouwkundig erfgoed. Het is dan pijnlijk dat dergelijk waardevol pand instort.

Verantwoordelijkheid

Gemeenteraadslid Bram Vandekerckhove (Groen) vraagt dat er volledige duidelijkheid komt over de oorzaak van de schade aan het deels ingestorte pand. 'De grootschalige ontwikkeling op en rond de Vrijdagmarkt brengt al grote schade aan het historische stadsweefsel toe. Op zijn minst moeten we de zaken die moeten worden bewaard vrijwaren. Het is aan de projectontwikkelaar om hier met de grootste zorg mee om te springen. Er moet worden onderzocht wie verantwoordelijk is. Op die manier kunnen we maatregelen nemen tegen toekomstige ongelukken.' 
Zodra de oorzaak en de verantwoordelijkheid zijn vastgesteld moet de schade aan de waardevolle elementen wordt hersteld. Bram Vandekerckhove wil de betrokken schepen in september hierover ondervragen.