HET PROGRAMMA
- Vrijdag 10 augustus van 19 tot 21 uur Kapelkadebarbeque in de tent. Vanaf 21 uur Retrofuif met DB Vox
- Zaterdag 11 augustus : Mexican Heat X – fuif met The Nasty Dj’s, Piedro en Lektron
- Zondag 12 augustus: Kapel op Jevo
10.45 uur Mis in de tent met het St.-Ceciliakoor
12.00 uur Kapelkadebrunch.
14.00 uur Allerlei animatie voor jong en oud met Optredens van Dolorean Experience, Jesse Ashfield, Benji 44 en om middernacht vuurwerk.