Het plan ligt nu ter inzage bij de dienst Openbare Werken. Het voorontwerp zal toegelicht worden op een informatievergadering voor de bewoners op donderdag 9 augustus om 19.30 uur in zaal De Kapel, St. Jozeflaan in Meerhout.