De bosgebieden waarvoor een beheer is uitgewerkt zijn het Bospark , het Verloren Bos, het bos achter de kerk van Oudenbos, het Braamsriet te Eksaarde, de Gaevers en het bosje achter de atletiekpiste.
‘De belangrijkste doelstellingen voor de openbare bossen liggen in het verwijderen van invasieve exoten, voornamelijk Amerikaanse vogelkers, en het verbeteren van de bosstructuur’, vertelt schepen van Groen Nina Van der Sypt (CD&V). ‘Het veiligheidsaspect in het Verloren Bos vormt tevens een aandachtspunt. Andere accenten liggen in het aanduiden van speelzones en de inwerkingtreding van een toegankelijkheidsreglement.’