. Eric Servais en/of Vera Caremans wachten u dan om 14 uur op bij de servitutenwoning aan de Schansstraat nummer 7 (witte houten huis). Het bezoek aan het fort gaat door, ongeacht het aantal wandelaars of de weersomstandigheden.
Noteer dus voor de vakantiemaanden alvast volgende data: 8 juli en 12 augustus.
Het is ook mogelijk na afspraak rondgeleid te worden in het binnenfort.
Een bezoek duurt ongeveer 2 uur. Reserveren doet u via fortgidsen@hobokencultuurt.be.
U kan ons ook bellen: 0495/ 27 05 19 of 0496/ 55 67 64.
De rondleidingen zijn GRATIS. De locatie is slechts gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Eric en Vera schreven samen een brochure over het fort. Deze is gratis verkrijgbaar bij de gidsbeurten.