Het kerkhof in Veerle wordt doorsneden in kruisvorm door twee grote lanen. Vroeger was dat een kale bedoening. Later werd een groene toets aangebracht, maar die deed het niet echt. Regelmatig verdroogde de aanplant of bleek niet geschikt voor deze grond.

Een paar jaar geleden werden op de dwarsas sierbomen geplant. Die braken wel de eentonigheid van de grote vlakte. Tot men tot de vaststelling kwam dat de sierbomen in kwestie... fruitbomen waren. Mooi in het voorjaar en in de zomer, maar een doorn in het oog van velen in het najaar. Niemand die er natuurlijk aan dacht om die appelen en peren te gaan consumeren. De idee alleen al.

De vruchten bleven dus liggen, werden overrijp en lagen te rotten op de weg en tussen de belendende graven. Een vieze toestand in de aanloop naar de hoogdagen van begin november wanneer de mensen hun dierbare doden komen herdenken.

Mevrouw Broeckx, de nieuwe schepen van kerkhoven, luisterde naar voorstellen van de bezoekers en ging meteen tot de actie van 2 mei over.

Schepen Octaaf Jannssens maakte er ons wel attent op dat dit onderwerp reed eerder op de vergadertafel kwam en dat hij de inspirator is van de nieuwe aanplant. Waarvoor dank, Octaaf, U bent een kenner;

Voor de getrainde gemeentenwerklui was dit een werk als een ander. Ze hebben er de machines voor. Rond de middag was de klus geklaard.

 

- ludo v -