Deze foto werd richting Blauwstraat genomen. Op de foto uit 1948 zien we rechts achteraan,
voor de geparkeerde wagen, een huis met witte gevel. In dat huis (nr.7) werd op 21 december 1929 de geschiedschrijver Alex Vinck en zijn tweelingzus Maria geboren.

De vele publicaties van Alex zijn onmisbare naslagwerken voor ieder die de Boomse geschiedenis nauw aan het hart ligt. Ondanks zijn slechte gezondheidstoestand bleef hij zijn enthousiasme en passie voor de geschiedenis van onze gemeente behouden. Het is ook mede dankzij Alex dat onze gemeente een zeer rijk fotoarchief bezit. Alex overleed te Reet op 10 februari 2007.

In de Brandstraat bevindt zich ook het geboortehuis van Paul Collaer (°1891).
Hij woonde er tot 1903 en verhuisde toen met zijn ouders naar Brugge. Paul Collaer was
een gerespecteerd musicoloog. Hij bespeelde op uitmuntende wijze de piano en was ook
dirigent. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Zo werd hij later 'Muziekdirecteur van het
Nationaal Instituut voor de Radio-Omroep'.