Deze straat had tot nu toe geen officiële straatnaam. Er stonden immers in het verleden geen huizen langs, zodat er ook geen nood was aan huisnummers of een straatnaam. Door de bouw van het nieuwe appartementsgebouw ‘Zonneberg’ op de hoek van de Noordstraat en de oude trambedding, is er nu echter wel degelijk behoefte aan een officiële straatnaam en aparte huisnummers.

De naam ‘Noordermolen’ verwijst naar de gelijknamige molen die vroeger gesitueerd was op de hoek van de Brugse Heirweg en de Noordstraat. De Noordermolen of Noordmolen was Aartrijkes oudste molen. Hij dateert minstens uit de 16de eeuw en werd in 1943 afgebroken.
 

 

Alvorens deze straatnamen definitief toe te kennen, organiseert de gemeente van 9 juli tot 9 augustus 2012 een openbaar onderzoek. Hebt u opmerkingen of bezwaren tegen de voorgenomen naamkeuze, dan moet u deze binnen de dertig dagen (ten laatste op donderdag 9 augustus om 12 uur) schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur van Zedelgem. U kunt ook contact opnemen met de archivaris Johan Braet op het nummer 050 / 81 44 14 of via archief@zedelgem.be