'Ik werk al meer dan 20jaar bij Total raffinaderij Antwerpen en daar heb ik ervaring kunnen opdoen met het samenwerken, begeleiden en motiveren van mensen. De organisatie van een groot bedrijf is immers een kleine samenleving. Overleg en werking tussen de verschillende diensten werkt op een gelijkaardige manier zoals een gemeente werkt tussen de mensen en de verschillende overheden', zegt hij.