IRIS is een digitaal platform waarop lokale overheden en ondernemers met elkaar kunnen communiceren.

'IRIS is een gratis platform dat een brug bouwt tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Het doel is om de communicatie tussen bedrijven en gemeenten sneller en efficiënter te laten verlopen', stelt Koen Helsen (Open VLD), provinciegedeputeerde voor economie.

De informatie over de bedrijven is toegankelijk via de gemeentelijke website en bijgevolg ook beschikbaar voor de burgers.

Via het platform kan een bedrijven bijvoorbeeld een subsidieverzoek indienen of een vergunning aanvragen.