'Het bestek werd reeds tijdens de wintermaanden gemaakt en aanbesteed. Op 9 maart werd het definitief gegund. De werken in de Heidestraat-Noord werden vastgelegd voor augustus omdat er dan wat minder verkeer is dan anders', aldus de burgemeester.