Het woord 'Goops' staat voor Gipsy, Orphan, Outcast, Pariah en Sewerboy. In een protocolakkoord hebben de stadsbesturen van Oudenaarde en Buzau enkele prioriteiten vastgelegd.

Zo worden uitwisselingen voorzien voor ambtenaren van de beide stadsbesturen. Voorts zullen stages en opleidingen in KMO's en culturele uitwisselingsinitiatieven  worden georganiseerd. Ook aan onderwijs wordt aandacht geschonken. Scholen van Oudenaarde en Buzau krijgen ondermeer de mogelijkheid om didactisch materiaal uit te wisselen.