Het landinrichtingsproject Ename voorziet onder andere in de aanleg van een ontsluitingsweg en petanquepleintje, parallel met de Oudstrijdersstraat. Voorts is het de bedoeling om een wandelweg langs de Scheldemeander in Nederename te relaliseren. Bedoeling is om een verbinding te maken met de trekweg langs de Schelde.

Met de inrichting van enkele hengelplaatsen en de aanleg van een vispaaiplaats wordt ook aandacht aan recreatie besteed.