Pisad is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie en de (ambulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs. Pisad wordt voor 49 procent gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51 procent door de aangesloten steden en gemeenten. Op dit ogenblik behoren negentien Oost-Vlaamse steden en gemeenten tot het werkingsgebied.