Vervaet wees in zijn rede naar de grote inzet van Leon Matthijs voor de cultuur in Lochristi en daarbuiten. Als jonge onderwijzer was Matthijs een van de bezielers van de werkgroep rond het Begoniafestival dat gedurende vele jaren het visitekaartje was van Lochristi.

Vervaet prees Matthijs ook voor zijn jarenlange inzet voor de heemkunde. Hij stond immers als stichtend ondervoorzitter mee aan de wieg van de heemkundige kring Oost-Oudburg. 'In Lochristi werd Leon Matthijs stichtend voorzitter van de plaatselijke afdeling van VTB-VAB en initiatiefnemer van meerdere succesvolle onderafdelingen zoals de kunstgroep Hermeline, de wandelclub, de fotoclub, de filmclub en uiteraard de Vrienden van de Reynaertreuzen'.

'Leon Matthijs was er fier op dat zijn gemeente Lochristi via de wijk Hijfte vermeld wordt in het Reynaertepos van 1260 en hij had bewondering voor de individualistische vos uit dit verhaal die via de zwakheden van zijn tegenstanders telkens zijn doel wist te bereiken. Door Leon Matthijs werd Lochristi de Reynaertgemeente bij uitstek. Leon kreeg daarvoor waardering door zijn opname in de orde van de Vossenstaart en in de orde van de Wase Raap'.

'Dag op dag een maand geleden vierden wij de Vrienden van de Reynaertreuzen als cultuurlaureaat van Lochristi 2012. Leon was bijzonder gelukkig met deze erkenning, met de uitgesproken laudatio en met de oproep om verder te doen. Het leek alsof voor Leon zijn werk nu af was. Wij beseften toen niet dat zo kort nadien inderdaad voor Leon Matthijs het werk nu af is. Voor al zijn werk zeggen we dank. Doch voor ons allen is het werk nog niet af om al die belangrijke en boeiende initiatieven van Leon Matthijs verder gestalte te geven' aldus Vervaet.