De jaarrekening werd reeds in juni voorgesteld, maar kreeg geen fiat van de gemeenteraadsleden omdat Guy Burssens (Vlaams Belang) vastgesteld had, dat er verkeerde tabellen in de rekening vervat waren. Hierover kan u hier meer lezen.

De verkeerde tabellen hadden echter geen invloed op het eindresultaat (dit was wel correct) zodat dezelfde bedragen voorkwamen in de rekening die nu werd voorgesteld. Het eigen dienstjaar sluit af met een overschot van 3,6 miljoen euro. Rekening houdend met het saldo van de vorige dienstjaren, de overboeking naar de buitengewone dienst en het resultaat van vorig jaar bedraagt het algemeen resultaat 9,5 miljoen. Neem daarbij nog de ruim 500.000 euro van het reservefonds en men klokt af op iets meer dan 10 miljoen euro.

Op de raad werd ook de budgetwijziging (de vroegere begroting) voorgesteld. Door een verschuiving en aanpassing van cijfers die nauwer aansluiten met de realiteit voorziet met een overschot van 630.000 euro op het dienstjaar. Een forse overboeking naar de buitengewone dienst van 3,3 miljoen zorgt ervoor dat 2012 met een negatief saldo van 2,7 euro zou afsluiten. Rekening houdend met de spaarpot van 10 miljoen, wordt de financiële toestand geraamd op 7,2 miljoen euro.

De forse overboeking naar de buitengewone dienst heeft te maken met enkele noodzakelijke meerkosten tijdens de uitvoering van werken, leveringen of diensten of aan nieuwe uitgaven waarvan beslist werd om de gunning niet uit te stellen tot 2013.  Lochristi zal ook in 2012 geen nieuwe leningen aangaan en ziet hierdoor de leningslast opnieuw dalen, wat dan weer een positieve evolutie is.