Raadslid Francen nam de hoge personeelskosten op de korrel. Die stegen op vijfjaar tijd met 46 procent. 'Komt door de inflatie, weddenaapassingen, de pensioenen, het aanwerven van een halftijdse sportfunctionaris en een communicatieambtenaar', reageerde burgemeester Devos. 'Ik heb niemand onwettig aangeworven'.

'De aanleg van gescheiden riolering is onbetaalbaar voor Kortenaken', betoogde Francen verder. Burgemeester Devos en raadsslid jonathan cardoen (CD&V) antwoordden dat elke gemeente verplicht is gescheiden riolering te leggen. 'Zo de gemeenten dit niet doen krijgen ze een boete van 15 procent', klonk het.