'Uitsluitend repressie met zeer zware controles zonder een educatief aspect werkt averechts en lokt agressie uit', betoogt Gilbert Maho. 'Iedereen moet samen aan de veiligheid werken zonder haat van bepaalde mensen tegenover mekaar.'

'Momenteel zoek ik met een aantal organisaties naar een sensibilisering en een constructieve dialoog waardoor snelheidsduivels niet alleen gepakt  worden, maar waardoor uitleg wordt verschaft waarom de snelheid een zwaar probleem is. Ik heb aan het gemeentebestuur ook een studie overhandigd over snelheid in het dorp, welke de aangeraden snelheden zijn, hoe structurele maatregelen kunnen genomen worden enzovoort. Het is een studie van het Insitituut voor Verkeersveiligheid in samenwerking met de Universiteit Hasselt.'


'Ondertussen heb ik contacten met het ACW om samen met de inwoners via affiches en acties de aandacht te vestigen op het snelheidsprobleem. Nog andere organisaties werden aangeschreven. Dan houdt mijn rol op.'

Dat het snelgheidsprobleem ernstige afmetingen aanneemt bewijzen de drie ongevallen die binnen een korte termijn plaatsvonden aan herberg De Cinghel.