Marc Moorhem, tot voor kort bij het Vlaams Bemlang actief ligt aan de basis van de partij: 'Voorlopig werd enkel het dagelijks bestuur aangeduid. Andere bestuursfuncties zullen na de zomervakantie ingevuld worden daar verschillende leden momenteel in het buitenland vertoeven.'

 Voorzitter is Mark Moorhem momenteel OCMW-raadslid in Tienen. Secretaris is Sandra Vanhiel uit Goetsenhoven en penningmeester Michael Lefevre uit Grimde. Het doel is een tweetal personen verkozen te hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. VLOTT zal daarom een aparte lijst indienen.

 Moorhem daarover: 'De inwoners zijn het geknoei ten stadhuize meer dan beu en vragen vertegenwoordigers die hun noden trachten op te lossen en niet enkel bezig zijn in hun eigen kringetje en zich enkel toespitsen om megalomane projecten.'

VLOTT heeft een website