Joris Vanlessen (Open VLD): 'Vanaf maandag 6 augustus zullen de losliggende tegels in de Nieuwstraat en de Hennemarkt opnieuw worden hersteld. Omwille van deze ingreep worden beide straten gedurende drie weken afgesloten voor het verkeer. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de voetpaden. Het stadsbestuur verwijst de getroffen handelaars door naar het ‘participatiefonds’ voor het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding tijdens de werken.'

'Uiteraard dekt deze vergoeding (73,95 EUR per dag) het verlies van de getroffen handelszaken niet. De vraag is ook of alle getroffen handelaars, gezien de criteria waaraan dient te voldoen, in aanmerking zullen komen voor deze vergoeding…', reageert Katrien Smolders. Open VLD pleit er voor om het gratis parkeerticket van vijftien minuten te verlengen tot één uur voor alle omliggende parkeerplaatsen (Grote Markt, Academiestraat, Kalkmarkt, Veemarkt en Wolmarkt) tijdens de periode van de werken.'