Ecowerf, beheerder van het containerpark en verwerker van ons huisvuil, vraagt een bouwvergunning voor aanpassingen in het containerpark. De ingreep is beperkt in omvang. Het gaat om het bouwen van een luifel over de kluis voor opvang van klein gevaarlijk afval (kga).

 Alle info over het containerpark.