Orare et Laborare is het ideaal dat Sint-Benedictus zijn monniken heeft voorgehouden en dat werd geïllustreerd aan de hand van teksten uit de Regel voor Monniken die hij schreef en allerlei voorwerpen die te maken hebben met het leven van de monniken heden ten dage: het werk in de abdij en in het gastenverblijf, het Jeugdheem, het Religieus en het Cultureel Centrum, publicaties van en over monniken.

Deze tentoonstelling toont dus niet het rijke Roomse leven van vroeger, maar wel het geestelijk en werkzaam leven van de monniken.