'Als we terug gaan in de tijd, dan zien we dat men altijd al geboeid is geweest door heksen en tovenaars', klinkt het bij de organisatie van Familiekunde Vlaanderen. 'In de lezing in het Gildhof wordt onderzocht hoe hekserij en heksenwaan zich konden manifesteren. Met als uitgangspunt de oudheid overlopen we de houding van de overheid tegenover toverij en magie, en niet in het minst de visie van de kerk.'

Met onder meer aandacht voor de heksenvervolging in de 16e en 17e eeuw. Er zullen enkele bloedstollende getuigenissen en illustraties zijn, die rechtstreeks uit de archieeven werden gehaald.

Dat allemaal vrijdag 22 juni om 20 uur in het cultuurcentrum Gildhof. De toegang is gratis.