'Er was heel veel volk dit jaar op het oldtimertreffen,' vertelt Tom Adriaens van 't Visplatinéeke. 'Heel de tuin van De Pastorie stond vol volk. De leden van de KSJ hebben ijsjes verkocht en zij mochten deze opbrengst houden. Om 15u. waren ze al compleet uitverkocht. We hebben het bedrag dan mooi naar boven afgerond tot 1060 euro.' Dat geld gebruikt de KSJ voor de organisatie van een 16+ kamp in Spanje.

Traplift
De Pastorie zelf ontvangt de som van 2200 euro. Dat bedrag is de eerste stap in de realisatie van een traplift voor het gebouw, zodat minder mobiele bezoekers ook gebruik kunnen maken van de lokalen op de verdiepingen. 'De kost voor de traplift wordt geraamd op elfduizend euro,' zegt Tom nog, 'dus dit is een goed begin'.