De dode hoek is de ruimte rond de vrachtwagen waarbinnen je onder andere als fietser onzichtbaar bent voor de vrachtwagenbestuurder. Elke vrachtwagen heeft een aantal dode hoeken: vooraan, achteraan en naast de vrachtwagen. Vooral de dode hoek aan de rechterkant maakt het afslaan van de vrachtwagen naar rechts bijzonder gevaarlijk voor de fietser.

Het lespakket dat de leerlingen krijgen neemt ongeveer 2 uur in beslag en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In het theoretisch gedeelte leren de leerlingen verkeersveilig om te gaan met vrachtwagens. Dit gebeurt door een demonstratie met een maquette.  In het praktisch gedeelte leren ze wanneer ze zich in de dode hoek van de vrachtwagen bevinden en hoe ze de gevarenzones kunnen vermijden.

De kinderen krijgen de kans om als bestuurder zelf te ervaren met welke gevaren vrachtwagenbestuurders dagelijks geconfronteerd worden. De deelnemende leerlingen krijgen na afloop een gadget en een diploma.