Dat levert op de brug wel een heel raar zicht op: nadarhekkens en linten vormen een afsluiting waarbinnen de tram rijdt.

Meer over het lek in de gedrukte versie van De Gentenaar, morgen vrijdag.