Chantal Sysmans (OCMW-raadslid voor CD&V en bij de komende verkiezingen op de tweede plaats voor de gemeenteraad) lichtte op het Kramersplein, waar de wandeling van ongeveer een kilometer startte het project uit: ,We willen op een positieve manier de aandacht trekken op een aantal concrete zaken die in de stad kunnen verbeterd worden. We hebben dit traject dat we nu opnieuw zullen afleggen al eerder afgewandeld en een aantal pijnpunten ontdekt, die wellicht ook kunnen gelden voor andere plaatsen in de stad.'

En toen vertrok het gezelschap op stilettotocht. Onderweg wees Sysmans, vergezeld van onder meer lijsttrekker Veli Yüksel en provincieraadslid Gerda Zenner-De Gryze, op het feit dat er aan het stuk van Ter Platen tussen de Kantienberg en Kinepolis maar één lichtpunt is.

De CD&Vrouwen vinden ook dat het plasplan van de stad Gent, waarbij horeca-uitbaters stickers kunnen krijgen om aan te tonen dat ze hun toilet openstellen voor het publiek, moet uitgebreid worden.

Het voetpad onder de brug van Ter Platen is volgens de CD&Vvrouwen te smal om er met een buggy op te kunnen en er staat een paal in de weg. Verder pleiten de vrouwen ook voor lockers voor de studenten in de omgeving van het vroegere Overpoortrestaurant en vragen ze zich af waarom er in Gent nog niet geëxperimenteerd wordt met studenten die op kot gaan wonen bij bejaarden, om op die manier een vorm van mantelzorg te doen.

Stad op Stiletto's is een nationaal initiatief dat ook nog in andere steden en dorpen zal plaatsvinden. In dat laatste geval krijgt het dan de slogan Dorp op Stiletto's mee.