De Kasteeldreef ligt in een zone van openbaar groen, is ook een beschermd dorpsgezicht en de dreef is ook de toegang tot het kasteel Rozelaar, dat op zich ook een beschermd monument is.

 Los van de beslissing wie moest opdraaien voor de kosten van de werken, de gemeente, dan wel de eigenaar, was het feit dat het om een beschermd dorpsgezicht er ook een beetje de oorzaak van dat een en ander vrij lang aansleepte. De eigenaar kon ook niet zomaar doen wat hij wou, op vlak van heraanleg. Het was ook zijn bedoeling een oplossing te vinden die het karakter van de dreef behoudt.

Zoals het nu voorzien is krijgt  de dreef, die tussen de bomen ongeveer 4 meter breed is, over een lengte van ongeveer 950 meter een nieuw profiel. Ze komt ietwat hoger te liggen dan nu het geval is, en zal, gezien vanuit het midden, ongeveer 3 procent hellen naar de zijkanten. Er wordt zo'n 12 cm grove steenslag opgevoerd (kaliber 20/40) die met een mengfrees vermengd wordt met de bestaande ondergrond, over een diepte van ongeveer 20 cm. Daarboven komt een laag ternair zand van ongeveer 4 cm.