De overbrenging per ziekenwagen vanuit Luxemburg verliep vlot en duurde zo'n drie uur. 'Daarna was het wel onmogelijk lang wachten in het ziekenhuis, voor we ook maar wisten wat er met Luc zou gebeuren. Dat irriteerde hem op een bepaald moment. Luc is iemand die geïnformeerd wil worden, en zich dan wel kan neerleggen bij feiten of beslssingen, maar de ontwetendheid maakte hem op een bepaald moment zelfs boos', aldus zijn echtgenote, die nog meegeeft dat vandaag de informatie wel vlot verloopt.

'Luc voelt zich nu veel beter, hij werkt al op zijn I-pad, maar met een ,stokje', en met zijn rechterarm, die duidelijk beter is dan zijn linker. Luc kreeg ondertussen ook al bezoek van de kinderen ,maar ander bezoek, daar wachten we momenteel bewust nog mee', aldus de echtgenote van Luc.