De veiligheidsstrook is op verschillende plaatsen verzakt, waardoor plassen ontstaan als het geregend heeft. De voertuigen die moeten uitwijken, geven op die manier ongewild een douche aan passerende fietsers.

De herstellingen zullen starten rond 27 april en zullen ongeveer een maand duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de fietsers zal er tijdens de werken weinig of geen hinder zijn.

Het overige verkeer zal wel hinder ondervinden. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt één rijstrook plaatselijk afgesloten en moet het verkeer beurtelings passeren.

Is deze herstelling een goede zaak? Laat het weten via onze poll.