Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf plant op de terreinen van het OCMW Gent aan de Kouter in Deinze, de aanleg van een verkaveling met zes loten. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 2800 m² en is gelegen op de zuidelijke helling van de kouterrug. Er is een groot hoogteverschil

Het onderzoek door de archeologen van All Archeo bvba, onder begeleiding van de Kale en Leie Archeologische Dienst leverde weinig spectaculairs op. Er werden greppels en paalsporen gevonden en enkele kuilen, van eerder recente datum. Misschien is er in de toekomst nog een interessante mogelijkheid voor verder onderzoek? 

De KLAD beschikt sinds deze week over een nieuwe website, dat een interessant digitaal platform is geworden over het regionale archeologische patrimonium:  www.deklad.be.