Er was een bloemenhulde door provinciegouverneur Berx, en de vertegenwoordigers van Stad, District, en Raad van Cultuur. Burgemeester Janssens en gastspreker Jean Emile Driessens spraken over de gelauwerde dichter. Laatstgenoemde en een paar andere gidsen leidden een wandeling langs graven bekende Antwerpenaars en historsche figuren. De stadstrommelaars zorgden voor het nodige geroffel.