Leerlingen van humaniora en handelsschool kunnen voortaan een balsport beoefenen op het multifunctioneel veld of tafeltennis spelen.

'We zetten de kroon op een reeds fraai aanbod aan accommodatie', zegt Lammens. 'We hebben een grote sporthal Olympia, gymzaal Marathon en een atletiekpiste op het eigen schooldomein.'

De afgelopen maanden is duchtig gewerkt om de groene zone tussen Spoorweglaan en fietsenstalling herin te richten. Er werden een aantal nieuwe inheemse bomen aangeplant, in samenspraak met leerkrachten biologie.

'In de groene zone rondom kunnen leerlingen een rustig hoekje opzoeken om zich te ontspannen. De glooiingen in het grasveld zorgen voor een speelse toets, de rustzones in dolomiet voor voldoende milieuvriendelijke afwatering', besluit Lammens.