Een tienerwerking richt zich tot jongeren van 12 tot 15 jaar met activiteiten in verhouding tot de leeftijdsgroep. Deze zomer is ook De Pielewuiter met een eigen tienerwerking begonnen.

Dat gebeurt in Nieuwkerken elke dinsdag en donderdag. “Met de komst van nog een tienerwerking vonden we het de hoogste tijd om samen eens een spel te organiseren”, vertelt Arjan Missinne, eindverantwoordelijke van speelplein Spenoazi.

Kwammer, Spenoazi en De Pielewuiter waren uiteindelijk present op het Stationsplein. De vzw Speelpleinwerkingen Waasland is tevreden met de eerste tienerclash.

“Het hoofddoel van onze vzw is om de Sint-Niklase speelpleinwerkingen dichter bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen. Dit initiatief kwam vanuit de werkingen zelf en is voor ons dan ook een mooie opsteker”, zegt voorzitter Karel Noppe.