Dit schooljaar staat de Saigo stil bij alle milieuaspecten van water, namelijk spaarzaam zijn of het belang van zuiver water. De kinderen leerden allerlei wetenschappelijke proefjes rond water. Als afsluiter bracht het Zeepbellencircus een water- en zeepbellenshow.

Meer info op www.gemeentemol.be/fotoalbum/2119/default.aspx