De handicar is er voor rolstoelgebruikers, maar ook voor personen met een verminderde mobiliteit (bv. omwille van leeftijd) die een vervoerprobleem hebben. De dienst werkt met vrijwillige chauffeurs of PWA'ers die hiervoor een beperkte vergoeding ontvangen. De chauffeur moet in eerste instantie zorgen voor het vervoer van de minder mobiele senioren van en naar dienstencentrum Den Dries. Zo kunnen mensen deelnemen aan ontmoetingsmomenten, het nuttigen van een warme maaltijd op het middaguur of andere info- en ontspanningsmomenten. De chauffeur wordt dan ook een belangrijke sleutelfiguur. Hij of zij heeft immers de dankbare rol om mensen die moeilijk de deur uit kunnen, nog eens “onder de mensen” te laten komen.

Geïnteresseerde vrijwilligers die graag willen meewerken aan dit project kunnen hiervoor contact opnemen met Anne Dhaens, sociaal huis, Broekstraat 40/b, tel. 03 890 60 70, of mail naar sociaalhuis@ocmwbornem.be.

Deze nieuwe dienstverlening zal in september 2012 worden opgestart. Op dat moment zal via diverse kanalen meer informatie worden verspreid over de kostprijs, de aanvraag en andere praktische zaken in verband met het gebruik van deze nieuwe vervoersdienst.