Geen doorgaand verkeer mogelijk in Goeiingen

Er wordt momenteel in Goeiingen geen doorgaand verkeer toegelaten omdat de situatie te gevaarlijk is. Onder de asfaltlaag is er veel aarde weggespoeld, daardoor doen er zich nu reeds verzakkingen voor. Aangezien het niet duidelijk is hoe diep die kunnen worden, is het echt onverantwoord om er over te rijden.

De Heffink is nog te bereiken vanuit Kramershoek. Het verkeer kan daar nog net langs de verzakking de Heffink in. Goeiingen is onderbroken ter hoogte van het kruispunt met Diksmere. Vanaf daar wordt het verkeer omgeleid.

Het is echt van het grootste belang dat chauffeurs de signalisatie niet verplaatst. Wie dat wel doet, brengt niet alleen zichzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. De politie heeft vastgesteld dat het al een aantal keer is gebeurd.

Er is reeds een aannemer aangesteld om de herstelling uit te voeren. Bij de verschillende nutsmaatschappijen (gas, elektriciteit) zijn de plannen opgevraagd om na te gaan waar er nog kabels in de ondergrond liggen. Eens die plannen er zijn, worden de herstellingswerken zo snel mogelijk gestart. Een precieze datum kan nog niet vastgelegd worden.