Er was een paardentram, een kleine braderij en een drink op de vernieuwing van de straat. De weergoden waren de handelaars goedgezind. Je zag duidelijk dat zowel de inwonders als handelaars tevreden waren.