Alle deelnemers kregen ook een kleine attentie met streekproducten aangeboden van het gemeentebestuur.

In de komende maanden zal het logo en de nieuwe huisstijl verschijnen op allerlei gemeentelijk drukwerk zoals briefpapier, enveloppen, naamkaartjes en natuurlijk krijgen ook onze publicaties zoals dit infoblad en Ranst Actueel een facelift. In een latere fase komen de digitale communicatiekanalen zoals de website, aan bod.