anaf 13 uur kan je de materialen keuren en is er een lijst beschikbaar met de aangeboden voorwerpen. Op deze lijst vind je ook de minimum inzet per voorwerp.

De verschillende voorwerpen worden afgeroepen per opbod en worden toegewezen aan de hoogste bieder. De gekochte voorwerpen dienen uiterlijk de volgende dag te worden afgehaald.