Meer foto's op de facebookpagina van de gemeente Borsbeek.