De gemeente Liedekerke sloot in 2011 een raamovereenkomst af met TMVW voor het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. Liedekerke wil zo een voorbeeldfunctie voor de maatschappij vervullen.

Met deze initiatieven wil Liedekerke tegemoet komen aan het Kyoto protocol dat de gemeente onderschreef. Dit protocol heeft als doelstelling de uitstoot van broeikasgassen met 8% te verminderen.

Naast enkele kleinschalige maatregelen die reeds werden genomen zoals het afstellen van branders, het uitvoeren van energieaudits in de gemeentelijke gebouwen en de controle van de stookplaatsen,... werden ook enkele grotere projecten uitgevoerd. Het glas in het sociaal huis, het ontmoetingscentrum en het administratief centrum werden vervangen door superisolerende beglazing wat leidde tot een besparing van het aargdasverbruik van ongeveer 15%. Ondanks de investering , gaat de gemeente ervan uit dat de kostprijs van deze projecten na 7 jaar terug verdiend zal worden.