Mark de Bie schreef toneelstukken en televisiescenario’s. Zijn romans hebben de geschiedenis van de twintigste eeuw als achtergrond. Zij dienen als basis voor de vele voordrachten die hij geeft. Dominus Vobiscum is een van zijn succesrijkste daarvan.