Schepen van jeugd Gwenny De Vroe (Open VLD): 'Bedoeling is dat we in het najaar een installatievergadering houden van de nieuwe gemeenteraad en nadien nog enkele keren samenkomen.   Alle deelnemers van de wedstrijd zullen in de kindergemeenteraad zetelen.  De zes finalisten zetelen in het schepencollege, de andere deelnemers zijn gemeenteraadslid.  Net als de volwassen gemeenteraadsleden, zullen zij allemaal de eed afleggen.'

Nuttige voorstellen

De kindergemeenteraadsleden zullen voorstellen doen om bepaalde zaken voor kinderen in de gemeente te verbeteren.  Maar houdt de gemeente hier dan ook rekening mee?  'Absoluut,' zegt Gwenny De Vroe, 'We hebben in het verleden trouwens al heel wat nuttige voorstellen gehad.   Sommige zijn haalbaar, andere niet.  Het voorleesuurtje in de bibliotheek is een voorstel dat van de kindergemeenteraad kwam en ondertussen gerealiseerd is.  We kregen ook al de vraag om een zwembad en een ijsschaatsbaan te bouwen.  Maar als je met die kinderen daarover praat, dan begrijpen ze ook wel dat zoiets moeilijker realiseerbaar is.'