Het geld zal door de scholen gebruikt worden voor kinderen die om financiële redenen niet aan alle normaal geplande schoolactiviteiten kunnen deelnemen. In het najaar zal aan de scholen gevraagd worden welke concrete acties ze ondernomen hebben.