De inschrijvers voor de START2RUN komen samen op maandag-, woensdag- en vrijdagavonden. Er wordt telkens gestart aan het clubhuis van Eerlijk Streven, naast het Sociaal Huis, van 19 uuru tot 20u15.

Via wandel-, loop- en stretchtechnieken kan iedereen de doelstelling halen. Inschrijvingsgeld wordt op de eerste bijeenkomst betaald en bedraagt 20 euro. Een deel van het inschrijvingsgeld kan men terugkrijgen via de mutualiteit.
 

Met vragen kan u terecht bij Tom Haentjens op het telnr 0472/ 872 629. U kan ook de website van de club raadplegen op www.aceswichelen.be/.