De dienst arbeidsbemiddeling begeleidt mensen met recht op een leefloon of steun gelijk aan het leefloon naar een opleiding of tewerkstelling. Vorig jaar ging het over 71 tewerkstellingen. De dienst werkte samen met maar liefst 42 verschillende afdelingen of diensten gespreid over 26 organisaties. Voortdurend wordt er gezocht naar nieuwe werkplaatsen op maat van de doelgroep.