De zon liet het afweten, maar dat kon de sfeer niet bederven bij deze bende. Een tiental dagen zonder ma of pa, maar onder goede leiding van Lieze, Celien en Emmelie. Prettige vakantie aan de ganse groep.